"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
2. written except noted = napisany tyle że zauważony written except noted
3. learn write = uczyć się pisać learn write
4. learn to write = naucz się pisać learn to write
5. written except indicated = napisany tyle że wskazany written except indicated
6. find writing = znajdź pisanie find writing
7. seen writing = zobaczone pisanie seen writing
8. regret writing = żal pisanie regret writing
(3) help, encourage
Kolokacji: 3
(8) commission, invite
Kolokacji: 2
(10) hire, spend
Kolokacji: 2
(12) enable, bother
Kolokacji: 2
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.