"learn write" — Słownik kolokacji angielskich

learn write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć się pisać
  1. learn czasownik + write czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    In three months she had learned to read and write.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo