"written with" — Słownik kolokacji angielskich

written with kolokacja
Popularniejsza odmiana: write with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany z
  1. write czasownik + with przyimek
    Luźna kolokacja

    We wrote it with the members of U2 in mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo