BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"write with" — Słownik kolokacji angielskich

write with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać z
  1. write czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We wrote it with the members of U2 in mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo