"write an editorial" — Słownik kolokacji angielskich

write an editorial kolokacja
Popularniejsza odmiana: write editorials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz artykuł wstępny
  1. write czasownik + editorial rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His last task was to write a special editorial for the Union.

    Podobne kolokacje: