"write over" — Słownik kolokacji angielskich

write over kolokacja
Popularniejsza odmiana: written over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać ponad
  1. write czasownik + over particle
    Bardzo luźna kolokacja

    The book was written over the course of 10 weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo