"written between" — Słownik kolokacji angielskich

written between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany pośrodku
  1. write czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The work was written between 2 and 4 May 1887.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo