"write columns" — Słownik kolokacji angielskich

write columns kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a column
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kolumny
  1. write czasownik + column rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He started writing a column about older people two years ago after his mother and father died within three weeks of each other.

    Podobne kolokacje: