"write from" — Słownik kolokacji angielskich

write from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać z
  1. write czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He wrote for more than 50 years, from 1896 until 1946.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo