"write one's paper" — Słownik kolokacji angielskich

write one's paper kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a paper
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś papier
  1. write czasownik + paper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This week they write their own white paper for schools.

    Podobne kolokacje:

podobne do "write one's paper" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "write one's paper" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne