"write several papers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write a paper
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kilka papierów
  1. write czasownik + paper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This week they write their own white paper for schools.

    Podobne kolokacje: