"paper submitted" — Słownik kolokacji angielskich

paper submitted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): papier przedstawił
  1. submit czasownik + paper rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now, I've read through the papers submitted by both parties.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo