"deliver papers" — Słownik kolokacji angielskich

deliver papers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz papiery
  1. deliver czasownik + paper rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In a good week, we might make $10 delivering papers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo