"written across" — Słownik kolokacji angielskich

written across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany wszerz
  1. write czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A recent photograph with the student's name written across the back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo