"go to write" — Słownik kolokacji angielskich

go to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do pisać
  1. go czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    I don't think we're going to write happy music though.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo