"write memoirs" — Słownik kolokacji angielskich

write memoirs kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a memoir
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wspomnienia
  1. write czasownik + memoir rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then, in 2008, he finally tried his hand at writing a memoir.

    Podobne kolokacje: