"write a memoir" — Słownik kolokacji angielskich

write a memoir kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wspomnienie
  1. write czasownik + memoir rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then, in 2008, he finally tried his hand at writing a memoir.

    Podobne kolokacje: