"write the biography" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write a biography
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz biografię
  1. write czasownik + biography rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wrote a biography of his father Robert in 1955.

    Podobne kolokacje: