"write one's memoirs" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write a memoir
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś wspomnienia
  1. write czasownik + memoir rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then, in 2008, he finally tried his hand at writing a memoir.

    Podobne kolokacje: