"write History" — Słownik kolokacji angielskich

write History kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a history
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz Historię
  1. write czasownik + history rzeczownik
    Luźna kolokacja

    More has been written on the party history of the period.

    Podobne kolokacje: