"write several pages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kilka stron
  1. write czasownik + page rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Once he wrote several pages on the economy of the war.

    Podobne kolokacje: