"write a pamphlet" — Słownik kolokacji angielskich

write a pamphlet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz broszurę
  1. write czasownik + pamphlet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has written several books and pamphlets on 20th-century international history.

    Podobne kolokacje: