"write Screenplay" — Słownik kolokacji angielskich

write Screenplay kolokacja
Popularniejsza odmiana: write the screenplay
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz scenariusz
  1. write czasownik + screenplay rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I knew David had written a screenplay with her in mind.

    Podobne kolokacje: