"write one's piece" — Słownik kolokacji angielskich

write one's piece kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a piece
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś kawałek
  1. write czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The piece was written in the first half of the 1740s.

    Podobne kolokacje: