"write one's dissertation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś praca pisemna
  1. write czasownik + dissertation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Writing a dissertation should take no longer than three years.

    Podobne kolokacje: