"believed to have been written" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwierzyć zostać napisanym
  1. believe czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    The three extant books are believed to have been written in 395 and 397.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo