"write a thesis" — Słownik kolokacji angielskich

write a thesis kolokacja
Popularniejsza odmiana: write one's thesis
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz tezę
  1. write czasownik + thesis rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote his thesis on management of the American press.

    Podobne kolokacje: