"write essays" — Słownik kolokacji angielskich

write essays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wypracowania
  1. write czasownik + essay rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wrote her first essay at the age of 9.

    Podobne kolokacje:

podobne do "write essays" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "write essays" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne