"write a blog" — Słownik kolokacji angielskich

write a blog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz blog
  1. write czasownik + blog rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote a blog by the same name on cricinfo.com.

    Podobne kolokacje: