"write a treatise" — Słownik kolokacji angielskich

write a treatise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz traktat
  1. write czasownik + treatise rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wrote 37 books and treatises, most of which have been published.

    Podobne kolokacje: