"intend to write" — Słownik kolokacji angielskich

intend to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej zamiar napisać
  1. intend czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    She also intends to write her mother later on in the evening.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo