KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"write up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "write up" po angielsku

phrasal verb
 1. napisać coś wyraźnie (np. na tablicy)
  The new teacher wrote her name up on the blackboard. (Nowa nauczycielka wyraźnie napisała swoje imię na tablicy.)
 2. przepisać coś na czysto
  Mary had to write her essay up. (Mary musiała przepisać swoje wypracowanie na czysto.)
  Could you write it up? It is difficult to read. (Mógłbyś to przepisać na czysto? Trudno się to czyta.)
 3. sporządzić (np. raport, artykuł)
  Write me up a report right away. (Natychmiast sporządź mi raport.)
  Her job was to write four articles up a day. (Jej praca polegała na sporządzaniu czterech artykułów dziennie.)
rzeczownik
 1. recenzja
phrasal verb
 1. obsmarować kogoś (przedstawiać kogoś w niekorzystnym świetle, najczęściej w prasie)
  The journalist wrote the presidential candidates up. (Dziennikarz obsmarował kandydatów na prezydenta.)
 2. rozpisywać się o kimś (w superlatywach)
  The press was writing the singer up. (Prasa rozpisywała się w superlatywach o piosenkarce.)

"write up" — Słownik kolokacji angielskich

write up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spisz
 1. write czasownik + up particle
  Bardzo silna kolokacja

  Great list and a fine write up to go with them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo