"write one's songs" — Słownik kolokacji angielskich

write one's songs kolokacja
Popularniejsza odmiana: song is written
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś piosenki
  1. write czasownik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Matter of fact I wrote a song about you the other day.

    Podobne kolokacje: