"finished writing" — Słownik kolokacji angielskich

finished writing kolokacja
Popularniejsza odmiana: finish writing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończone pisanie
  1. finish czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    He is almost finished writing a book on the subject.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo