"begin to write" — Słownik kolokacji angielskich

begin to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij pisać
  1. begin czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    At the age of 50, he began to write for the first time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo