"begun writing" — Słownik kolokacji angielskich

begun writing kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin writing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczęte pisanie
  1. begin czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    The two became close friends and soon began writing music together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo