"dare write" — Słownik kolokacji angielskich

dare write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ośmiel się pisać
  1. dare czasownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't dare write it to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo