"write the foreword" — Słownik kolokacji angielskich

write the foreword kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz słowo wstępne
  1. write czasownik + foreword rzeczownik
    Silna kolokacja

    Prestwich wrote the foreword for both of her books on the subject.

    Podobne kolokacje: