"write on" — Słownik kolokacji angielskich

write on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz
  1. write czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He wrote four books on his time in the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo