ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. use at = używać przy use at
2. used until = używany do czasu gdy used until
3. use without = użyj na zewnątrz use without
4. used before = użyty wcześniej used before
5. use inside = użyj do środka use inside
6. use along = użyj wzdłuż use along
7. use with = używać z use with
8. use around = użyj wokół use around
9. used across = użyty wszerz used across
10. use outside = użyj na zewnątrz use outside
11. used under = użyty poniżej used under
12. use that = użyj tego use that
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.