MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
(6) cocaine, chloroform, coke
Kolokacji: 3
(28) cell, cellphone
Kolokacji: 2
(29) paint, key, airspace
Kolokacji: 3
(39) cash, dollar, currency, coin
Kolokacji: 4
(59) test, Oral
Kolokacji: 2
(82) browser, Explorer, Netscape
Kolokacji: 3
(83) reader, scanner
Kolokacji: 2
(84) name, epithet, mud
Kolokacji: 3
(89) talent, gift, ID, instinct
Kolokacji: 4
(91) Eating, suction, tear
Kolokacji: 3
(92) wealth, gold, surplus
Kolokacji: 3
(102) thing, effect, land, acre
Kolokacji: 4
(113) discretion, willingness, wisdom
Kolokacji: 3
(118) tooth, skull, OS, jaw
Kolokacji: 4
(121) block, dice, cube, shim
Kolokacji: 4
(126) mark, initiative, Gates
Kolokacji: 3
(132) interview, chat
Kolokacji: 2
(134) pole, rod, skimmer, stilt
Kolokacji: 4
(135) control, contraception
Kolokacji: 2
(138) iron, putter
Kolokacji: 2
(143) cane, wand, bulb, twig, onion
Kolokacji: 5
(144) meter, m, mm
Kolokacji: 3
(145) others, timing
Kolokacji: 2
(149) Internet, Ethernet
Kolokacji: 2
(151) antenna, sperm, tentacle
Kolokacji: 3
(153) analogy, comparison, analog
Kolokacji: 3
(158) chart, profile, graph, EEG, ECG
Kolokacji: 5
(162) rope, cotton, yarn, trawl
Kolokacji: 4
(164) loan, debt
Kolokacji: 2
(169) rest, suspension, shock, breath
Kolokacji: 4
(171) tunnel, burrow
Kolokacji: 2
(173) platform, turntable, deck
Kolokacji: 3
(177) accent, prestige, focus
Kolokacji: 3
(178) bridge, victory, auction
Kolokacji: 3
(179) candle, Cd
Kolokacji: 2
(182) question, problem
Kolokacji: 2
(185) ear, hearing, visuals
Kolokacji: 3
(189) verb, adjective, noun
Kolokacji: 3
(191) telepathy, telekinesis
Kolokacji: 2
(192) functionality, ritual, marriage
Kolokacji: 3
1. use sonar = sonar wykorzystania use sonar
2. use accelerometers = przyspieszeniomierz wykorzystania use accelerometers
3. use calipers = aparaty ortopedyczne wykorzystania use calipers
4. use the sector = wykorzystaj sektor use the sector
5. use polygraphs = wariografy wykorzystania use polygraphs
6. use thermocouples = ogniwa termoelektryczne wykorzystania use thermocouples
(194) bandwidth, benchmark
Kolokacji: 2
(195) gallon, gill
Kolokacji: 2
(196) pool, stake, mercenary
Kolokacji: 3
(198) taxi, implant, surgery
Kolokacji: 3
(201) voltage, photovoltaics
Kolokacji: 2
(208) hypnosis, psychology, IP
Kolokacji: 3
(209) crampon, Acrobat
Kolokacji: 2
(210) microwave, processor
Kolokacji: 2
(212) prisoner, patient, hostage
Kolokacji: 3
(213) flour, rice, corn
Kolokacji: 3
(214) role, hat, portfolio
Kolokacji: 3
(215) venue, echolocation
Kolokacji: 2
(216) Led, diode
Kolokacji: 2
(219) drone, trailer, leech
Kolokacji: 3
(220) fat, lard
Kolokacji: 2
(221) comma, punctuation, bracket
Kolokacji: 3
(223) straw, pastel
Kolokacji: 2
(226) wax, turpentine, beeswax
Kolokacji: 3
(227) remover, acetone
Kolokacji: 2
(228) leather, snippet
Kolokacji: 2
(229) tent, billboard
Kolokacji: 2
(231) ATP, t
Kolokacji: 2
(232) poster, flashcard
Kolokacji: 2
(233) mouthwash, compost
Kolokacji: 2
(235) comedy, drama, prose
Kolokacji: 3
(236) teacher, Braille
Kolokacji: 2
(237) blaster, mule, chimpanzee
Kolokacji: 3
(238) Ajax, mosque
Kolokacji: 2
(240) TOR, pebble, tendril
Kolokacji: 3
(241) still, silence, tranquilizer
Kolokacji: 3
(242) fertilization, hydroponics
Kolokacji: 2
(244) dart, anagram
Kolokacji: 2
(245) DVD, CD-ROM
Kolokacji: 2
(247) puppetry, ventriloquism
Kolokacji: 2
(248) beer, malt
Kolokacji: 2
(249) syrup, aspartame
Kolokacji: 2
(250) parallax, diffraction
Kolokacji: 2
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.