ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(20) listen, monitor, mind
Kolokacji: 3
(21) see, run, fly, escape, date
Kolokacji: 5
(23) mean, entail
Kolokacji: 3
(25) shoot, film, photograph
Kolokacji: 4
(29) train, teach, instruct, regret
Kolokacji: 6
(30) hope, wish, like, tempt
Kolokacji: 5
2. converted using = przerobione używanie converted using
3. contribute using = przeznacz używanie contribute using
4. set using = ustalone używanie set using
5. amplified using = wzmocnione używanie amplified using
6. edited using = zredagowane używanie edited using
7. added using = dodane używanie added using
8. adjusted using = regulowane używanie adjusted using
9. combined using = łączne używanie combined using
10. purify using = oczyść używanie purify using
11. modified using = zmodyfikowane używanie modified using
12. cut using = pocięte używanie cut using
13. expanded using = rozwinięte używanie expanded using
14. replaced using = zastąpione używanie replaced using
15. reduced using = zredukowane używanie reduced using
16. cooled using = schłodzone używanie cooled using
17. optimized using = zoptymalizowane używanie optimized using
18. refrigerate to use = przechowywać w niskiej temperaturze użyć refrigerate to use
19. aligned using = ustawione w szeregu używanie aligned using
20. can using = używanie puszki can using
21. changed using = zmienione używanie changed using
22. shifted using = przesunięte używanie shifted using
23. cleaned using = wyczyszczone używanie cleaned using
24. enable use = umożliw wykorzystanie enable use
25. corrected using = poprawione używanie corrected using
26. transformed using = odmienione używanie transformed using
27. normalize using = znormalizuj używanie normalize using
(39) encode, encrypt, code, decode
Kolokacji: 4
(40) establish, base
Kolokacji: 2
(42) provide, index, recharge
Kolokacji: 4
(43) program, allocate, scroll
Kolokacji: 3
(44) justify, explain
Kolokacji: 2
(45) rent, undertake
Kolokacji: 2
(47) hate, dislike
Kolokacji: 2
(48) transcribe, romanized
Kolokacji: 2
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.