"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
2. use despite = używać pomimo use despite
3. use out = użyj na zewnątrz use out
4. use down = użyj w dół use down
5. use upon = używać na use upon
6. use of = używać z use of
7. use into = używać do use into
8. use because = używać ponieważ use because
9. use beyond = użyj dalej use beyond
10. use below = użyj poniżej use below
11. used towards = używany w kierunku used towards
12. use toward = używać w kierunku use toward
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.