"use one's sensors" — Słownik kolokacji angielskich

use one's sensors kolokacja
Popularniejsza odmiana: use sensors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś czujniki
  1. use czasownik + sensor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These send hand or body position and movement information to the computer using sensors.

    Podobne kolokacje: