"use sensors" — Słownik kolokacji angielskich

use sensors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czujniki wykorzystania
  1. use czasownik + sensor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These send hand or body position and movement information to the computer using sensors.

    Podobne kolokacje: