ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. operate using = posługuj się używaniem operate using
3. keep using = kontynuuj używanie keep using
4. work using = używanie robocze work using
7. go to use = idź do używać go to use
8. fail to use = nie potraf użyć fail to use
9. go use = wejdź na wykorzystanie go use
10. move using = przenieś używanie move using
11. resume using = podejmij na nowo używanie resume using
12. travel using = przebądź używanie travel using
13. use before going = wykorzystanie przed pójściem use before going
14. compressed using = sprężone używanie compressed using
15. become to use = stój się do wykorzystania become to use
16. extended using = poszerzone używanie extended using
17. encourage use = zachęcaj wykorzystanie encourage use
18. promoted using = propagowane używanie promoted using
19. use before moving = wykorzystanie przed ruszaniem się use before moving
(20) listen, monitor, mind
Kolokacji: 3
(21) see, run, fly, escape, date
Kolokacji: 5
(23) mean, entail
Kolokacji: 3
(25) shoot, film, photograph
Kolokacji: 4
(29) train, teach, instruct, regret
Kolokacji: 6
(30) hope, wish, like, tempt
Kolokacji: 5
(39) encode, encrypt, code, decode
Kolokacji: 4
(40) establish, base
Kolokacji: 2
(42) provide, index, recharge
Kolokacji: 4
(43) program, allocate, scroll
Kolokacji: 3
(44) justify, explain
Kolokacji: 2
(45) rent, undertake
Kolokacji: 2
(47) hate, dislike
Kolokacji: 2
(48) transcribe, romanized
Kolokacji: 2
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.