"use an instrument" — Słownik kolokacji angielskich

use an instrument kolokacja
Popularniejsza odmiana: use instruments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj instrumentu
  1. use czasownik + instrument rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even so, she used other instruments in two of the seven works on the program.

    Podobne kolokacje: