"make instruments" — Słownik kolokacji angielskich

make instruments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki instrumenty
  1. make czasownik + instrument rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was one of the first musical instruments ever made.

powered by  eTutor logo