"use instruments" — Słownik kolokacji angielskich

use instruments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instrumenty wykorzystania
  1. use czasownik + instrument rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even so, she used other instruments in two of the seven works on the program.

powered by  eTutor logo