"use several instruments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: use instruments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj kilku instrumentów
  1. use czasownik + instrument rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even so, she used other instruments in two of the seven works on the program.

    Podobne kolokacje: